Avís legal – Política de privacitat – Cookies

Objecte de la política de privacitat

TGN Bàsquet Club entitat esportiva sense afany de lucre enregistrada amb el número 11432 al Registre d’entitats esportives, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la Web www.tgnbasquet.com informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, TGN Bàsquet Club només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que TGN Bàsquet Club es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi al website, així com a pràctiques del sector. En aquest cas, TGN Bàsquet Club anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades que puguin proporcionar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal del TGN Bàsquet Club que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntarietat de facilitar les dades i conseqüències

Voluntarietat

S’informa els usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats pel TGN Bàsquet Club els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular el TGN Bàsquet Club podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l’usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
Carrer gasòmetre, 41-43, 2n-D, Tarragona.

Tanmateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al TGN Bàsquet Club a la direcció indicada.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant de temps i amb quina finalitat.

Dades que es conserven:

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom, adreça, l’e-mail i telèfon. Aquesta informació és rebuda pel TGN Bàsquet Club i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres entitats externes vinculades a la prestació de serveis de club esportiu de bàsquet.

TGN Bàsquet Club és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per TGN Bàsquet Club amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

Amb quina finalitat:

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en el cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment per tal que el TGN Bàsquet Club pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

Compromís de l’usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un fitxer.

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la www.tgnbasquet.com.

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses amb consentiment de l’usuari

Tanmateix, i excepte que s’hagi informat l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, como és el cas d’informació sobre reserves i serveis hostalers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè al TGN Bàsquet Club tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos el TGN Bàsquet Club col·laborarà per tal que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

El TGN Bàsquet Club no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a entitats externes a TGN Bàsquet Club vinculades al sector de prestació de serveis de club de bàsquet.

El TGN Bàsquet Club, no vendrà, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres entitats externes TGN Bàsquet Club vinculades al sector de la prestació de serveis de club esportiu de bàsquet, segons l’exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

Baixa de la llista de distribució d’informació

En els casos que l’usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de TGN Bàsquet Club, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a tgnbasquet@hotmail.com.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés al website com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a lamoral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia entitat, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. El TGN Bàsquet Club no assumeix responsabilitats, siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és el TGN Bàsquet Club amb domicili a Carrer Gasòmetre, 41-43, 2nD de Tarragona i amb la gestió del domini d’Internet www.tgnbasquet.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail tgnbasquet@hotmail.com. Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de l’entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca TGN Bàsquet Club.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials

L’Entitat només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

El TGN Bàsquet Club pot col·laborar de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. El TGN Bàsquet Club es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

El TGN Bàsquet Club recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions:

• Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

• Es recomana als usuaris tenir especial compte a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.

• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

• Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

• Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.

• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

• Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.

• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.

• Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

• No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.

• Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de la utilització de les xarxes socials i eines col·laboratives, ha de preguntar-se als pares o tutors legals.

• S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.

• S’han d’establir regles sobre la utilització d’Internet a casa.

• Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquests tipus de plataformes, tant positives com negatives.

• Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.

• Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.

• Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.

• Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

• Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia de pares o tutors.

• Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

• Controlar el perfil d’usuari del menor.

• Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.

• Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

Política de Cookies

En compliment del Reial Decret-Llei 13/2012, TGN Bàsquet Club demana el teu permís per instal·lar cookies amb la finalitat d’obtenir dades estadístiques de la teva navegació en aquesta pàgina web. En continuar utilitzant www.tgnbasquet.com estas acceptant l’instal·lació i l’ús de cookies. Política de privacitat. Sobre les cookies.

Sobre l’ús de les galetes o cookies en aquest lloc web.

Una galeta (o cookie en anglès) és un petit fragment de codi que els llocs web que visites envien al teu navegador. La seva funció és diversa, per exemple:

Hi ha galetes de preferències, que serveixen per exemple per recordar l’idioma que has triat per navegar.

Hi ha galetes de processos que memoritzen algunes dades quan accedeixes a una àrea privada per a tenir-les en compte el dia que hi tornis, com per exemple un carret de la compra a una botiga online.

Hi ha cookies de seguretat, que serveixen per impedir que una altra persona faci un ús fraudulent de les teves credencials d’accés.
També hi ha cookies de publicitat, que enregistren dades relacionades amb les teves cerques a Internet per tal d’adaptar els teus gustos/interessos millor als tipus d’anuncis que apareixen als llocs web visitats.

Finalment hi ha cookies d’anàlisi, com les de Google Analytics, que envien informació als propietaris del web per entendre millor com interaccionen els visitants. Aquestes cookies recopilen informació estadística sobre l’ús del lloc web sense identificar personalment els visitants.

En tots els casos les cookies aconsegueixen que els llocs web siguin més útils per a tu i nosaltres les considerem un recurs per a fer que el web sigui més efectiu, útil i pràctic. Sempre respectem la teva intimitat i la de totes les persones que ens visiten, com ha de ser.

TGN Bàsquet Club fa servir cookies d’anàlisi, concretament per a què Google Analytics ens faciliti dades sobre les visites d’aquest lloc web, sempre de forma anònima, i puguem millorar-ne els continguts que hi oferim. Podeu consultar més informació relacionada amb la privacitat de les vostres dades i les cookies de Google Analytics aquí: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Pots canviar d’opinió i eliminar les cookies quan tu vulguis.

Per a consultar i gestionar les cookies instal·lades al teu equip cal que canviïs la configuració del teu navegador. Trobaràs informació detallada en els següents enllaços:

Si navegues amb Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies
Si navegues amb Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&;answer=95647
Si navegues amb Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Si navegues amb Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Si et calen més detalls sobre l’ús que fem de les cookies escriu-nos a tgnbasquet@hotmail.com i te n’informarem.